logo

Informatie voor ouders

Onze visie op de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme

 

begeleiding jongeren met autisme

De visie van Autisme Centrum in Contact staat voor contact, verbinding, moed, (onvoorwaardelijke) acceptatie, veerkracht en maatwerk.

We zoeken het probleem niet in het kind en/of de jongere, maar zien dat het reguliere systeem vaak niet aansluit.

De ontwikkelingsgerichte benadering, waarin betekenisgeving, acceptatie en richten op de eigen kracht en keuzes, rust en vertrouwen geven aan onze kinderen en/of jongeren. Ons Autismecentrum is een plek waar het niet gaat om wie iemand moet worden, maar om wie iemand is.
Onze basis is dat wij altijd kijken naar het individu en wat zijn of haar dromen en wensen zijn. De diagnose of het gedrag zijn daaraan ondergeschikt. Onze begeleiders en medewerkers vormen een multidisciplinair team waarin we per kind of jongere individueel kijken wat nodig is om tot volle bloei en ontwikkeling te komen, dit betekent maatwerk voor ieder kind afgestemd op zijn/haar wensen en dromen voor de toekomst.

Het ACIC geeft kinderen met autisme ruimte om te groeien

 

Begeleiding per groep of individueel

Het Autisme Centrum in Contact biedt individuele ondersteuning buiten de groep, groepsbegeleiding en individuele begeleiding binnen de groep. De begeleiding op het ACIC is altijd ontwikkelingsgericht en aangepast op de behoefte voor het kind/de jongeren. Dit betekent dat er sprake is van een dynamisch plan dat altijd wordt aangepast op dat wat het kind of de jongere nodig heeft.

Onze begeleiders zijn allemaal HBO of hoger opgeleid en beschikken over een SKJ registratie. Zij volgen met regelmaat intervisies, supervisies en relevante bijscholingen. Onze ouderbegeleiders werken allemaal met een twinkeling in de ogen en worden uitgebreid opgeleid en ondersteund in het uitvoeren van hun taken op het gebied van ouderondersteuning vanuit de ACIC visie.

 

Ouderondersteuning kinderen met autisme

Ouderondersteuning

 

Autisme Centrum in Contact kijkt vanuit een holistische visie naar het kind en/of de jongere, waarbij het familiesysteem wordt meegenomen. Naast de periodieke gesprekken die wij voeren met ouders, is er bij de ouderondersteuning ruimte voor vragen van ouders met betrekking tot de omgang met het kind. Vanuit de ACIC visie denken wij met de ouders mee en geven professioneel advies.

 

Onze ondersteuning geeft de ouders de mogelijkheid om met een open blik naar zichzelf en hun kind te kijken. Een ouder van een kind met een vorm van autisme is in principe de eerste gehechtheidspersoon, dus de belangrijkste schakel en een veilige basis in de ontwikkeling van het kind.

Naast de individuele ouderondersteuningen organiseren wij regelmatig oudersupervisies, waarbij we in een groep van ouders met een thema aan de slag gaan. Kijk in de agenda voor de actuele informatie hierover.

 

kernwaarden bij begeleiding kinderen en jongeren met autisme

Over ACIC

Wij vormen een interdisciplinair team dat zich bezighoudt met de totale zorg voor kinderen met autisme en hun omgeving.

Omdat ieder kind uniek is, met zijn eigen unieke persoonlijkheid, behoeften, wensen en talenten, biedt Autisme Centrum In Contact alle begeleiding op maat.

logo
Loosdrechtse Bos 5, 1213 RH Hilversum
Privacy Policy
Built by MDDD © 2024