Wij vragen u om eerst het aanmeldingsformulier in te vullen zodat we contact kunnen opnemen. Wij hopen een vollediger beeld van uw kind/de jongere te krijgen om een gemotiveerd en onderbouwd oordeel te kunnen geven over de eventuele aanname.

Om bij ons te kunnen starten moet aan een aantal criteria worden voldaan.
Belangrijk: tijdens het intake proces kijken wij naar de hieronder beschreven criteria. Het gaat vooral om de vraag of het ACIC passende zorg kan bieden.

  • Het kind/de jongere is minimaal 5 jaar.
  • Het kind/de jongere en ouder(s)/verzorger(s) hebben een beknopte kennis van de visie en werkwijze van het ACIC en staan open voor samenwerking hierin.
  • Het kind/de jongere kan binnen een groep van +/- 5 kinderen/jongeren functioneren.
  • Het kind/de jongere begrijpt de begeleider bij korte, gerichte instructies in het Nederlands.
  • Het kind/de jongere heeft geen drank en/of drugs problematiek.
  • Het kind/de jongere heeft mogelijk aansluiting bij de reeds aanwezige groep en brengt het gevoel van veiligheid in de groep niet in het geding.
  • Er is vooraf afstemming/contact geweest met de gemeente over/voor een ori├źnterend gesprek bij ACIC.

Wij kunnen op basis van de intake besluiten om van de criteria af te wijken.