logo

Aanmelden
Begeleiding ACIC

Wij vragen u om eerst het aanmeldingsformulier in te vullen zodat we contact kunnen opnemen. Wij hopen een vollediger beeld van uw kind/de jongere te krijgen om een gemotiveerd en onderbouwd oordeel te kunnen geven over de eventuele aanname.

Om bij ons te kunnen starten moet aan een aantal criteria worden voldaan.
Belangrijk: tijdens het intake proces kijken wij naar de hieronder beschreven criteria. Het gaat vooral om de vraag of het ACIC passende zorg kan bieden.

  • Het kind/de jongere is minimaal 5 jaar.
  • Het kind/de jongere en ouder(s)/verzorger(s) hebben een beknopte kennis van de visie en werkwijze van het ACIC en staan open voor samenwerking hierin.
  • Het kind/de jongere kan binnen een groep van +/- 5 kinderen/jongeren functioneren.
  • Het kind/de jongere begrijpt de begeleider bij korte, gerichte instructies in het Nederlands.
  • Het kind/de jongere heeft geen drank en/of drugs problematiek.
  • Het kind/de jongere heeft mogelijk aansluiting bij de reeds aanwezige groep en brengt het gevoel van veiligheid in de groep niet in het geding.
  • Er is vooraf afstemming/contact geweest met de gemeente over/voor een oriënterend gesprek bij ACIC.

Wij kunnen op basis van de intake besluiten om van de criteria af te wijken.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als organisatie moeten wij voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben uw toestemming nodig

Over ACIC

Wij vormen een interdisciplinair team dat zich bezighoudt met de totale zorg voor kinderen met autisme en hun omgeving.

Omdat ieder kind uniek is, met zijn eigen unieke persoonlijkheid, behoeften, wensen en talenten, biedt Autisme Centrum In Contact alle begeleiding op maat.

logo
Loosdrechtse Bos 5, 1213 RH Hilversum
Privacy Policy
Built by MDDD © 2024