logo

Gefaseerde begeleiding en zorg bij autisme

Onze begeleiding en zorg bij autisme start in de landingsfase.
De meeste kinderen of jongeren met autisme en hun ouders hebben negatieve ervaringen, spanning en stress ervaren. Om ontwikkeling mogelijk te maken, is de ontwikkelingsgerichte benadering tijdens deze fase erop gericht het welbevinden van kinderen of jongeren en hun gezin te vergroten.

Contact, acceptatie en verbinding zijn in de landingsfase de belangrijkste sleutelwoorden.

In de begeleiding en zorg bij autisme wordt aangesloten waar het kind of jongere op elk moment is. Door een handelingsgerichte benadering wordt er gekeken naar kansen en mogelijkheden. In samenwerking met het kind, de jongere en ouders worden activiteiten, individuele ondersteuning of schools leren ingezet.

Maatwerk en veerkracht zijn hierin belangrijke sleutelwoorden. Om aan te kunnen sluiten bij ieder individueel kind of jongere op verschillende levensgebieden, wordt er gebruik gemaakt van een grote variëteit aan begeleidingsvormen en veel één-op-één begeleiding in de vorm van actieve nabijheid.

In de oriëntatiefase wordt de blik meer naar buiten gericht. Er komt aandacht voor het toekomstperspectief van het kind, de jongere en ouders. In ons Autisme Centrum begeleiden we kinderen/jongeren en ouders hier intensief bij en sluiten ook hierbij aan bij de wens van kind/jongere en ouders door samen op zoek te gaan naar interesses, vervolgplekken en wat daarvoor nodig is.

Moed is in deze fase een belangrijk sleutelwoord.

De waakvlamfase volgt wanneer een kind of een jongere ons Autisme Centrum verlaat.

Het ACIC blijft op de achtergrond aanwezig. Dit ter ondersteuning voor ouders en het kind en/of de jongere. Het ACIC biedt levensloopbegeleiding, wat inhoudt dat indien nodig, bij deze belangrijke overgangsfase het ACIC aanwezig is om het kind of de jongere weer op te vangen.

Meer weten over onze begeleiding en zorg bij autisme?

Neem contact met ons op!

Over ACIC

Wij vormen een interdisciplinair team dat zich bezighoudt met de totale zorg voor kinderen met autisme en hun omgeving.

Omdat ieder kind uniek is, met zijn eigen unieke persoonlijkheid, behoeften, wensen en talenten, biedt Autisme Centrum In Contact alle begeleiding op maat.

logo
Loosdrechtse Bos 5, 1213 RH Hilversum
Privacy Policy
Built by MDDD © 2024