ACIC is een tussenvoorziening tussen zorg en onderwijs die specialistische begeleiding biedt aan kinderen/jongeren met een vorm van autisme/trauma aan de hand van onze eigen visie gebaseerd op verschillende theorieën en jarenlange ervaring. Ook begeleiden wij ouders en/of verzorgers van deze kinderen/jongeren. Het ACIC is op 01-11-2010 opgericht. De aanleiding hiervan was de ervaring die één van de oprichters had met haar zoon. Zij wilde haar zoon met autisme meer bieden dan het aanbod wat er op dat moment was. In dat opzicht is haar zoon niet uniek, want met hem hebben vele andere kinderen/jongeren met autisme behoefte aan een leer- en overbruggingsfase naar het onderwijs.

Het ACIC biedt intensieve begeleiding aan kinderen/jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijs, die nog nooit onderwijs hebben genoten of die uitgevallen zijn uit een (zorg)instelling. Omdat ieder kind uniek is, met zijn eigen unieke persoonlijkheid, behoeften, wensen en talenten, biedt ACIC alle begeleiding op maat. De kinderen/jongeren worden voornamelijk op sociaal emotioneel gebied begeleid, maar ook bieden wij op een passende wijze stukjes onderwijs aan. Het hogere doel is dat de kinderen/jongeren weer instromen in het onderwijs of een andere passende plek. Op ACIC bieden wij handvatten aan om dit weer mogelijk te maken.

Ons gedreven en professionele team maakt dat het kind/de jongere en/of de ouder/verzorger door meerdere mensen wordt gezien, waarbij regelmatig onderling kernteamoverleg een grote rol speelt. Dit heeft een grote meerwaarde voor de hieruit voortvloeiende advisering en effectiviteit met betrekking tot de te geven begeleiding. Verder schakelt het kernteam, wanneer nodig, extra begeleiding in vanuit een breed netwerk aan professionals.

Een belangrijke praktijkervaring uit het verleden is gemis aan samenwerking tussen verschillende disciplines. Bij het ACIC gaan alle betrokken professionals, samen met het kind/de jongere en met de ouders of verzorgers zorgen dat er geboden wordt wat het kind/de jongere nodig heeft.

ACIC herkent zich in de visie van Dr. Martine Delfos; Het maakt een enorm verschil of je denkt vanuit een defect (het kind/de jongere kan iets niet doordat hij autisme heeft) of een ontwikkelingsperspectief (het kind/de jongere kan iets misschien nu nog niet, maar kan het wel leren)

Bijgaande link bevat informatie over autisme zoals het ACIC het ziet en uitdraagt in de praktijk in de begeleiding

https://www.regelhulp.nl/actueel/nieuws/2020/10/23/webinar-%E2%80%98autisme-ontrafelen-het-ontwikkelingsperspectief