Wij zijn Whitney en Milena, de aandachtsfunctionarissen van het ACIC. Op het ACIC zijn wij het aanspreekpunt als het gaat om vragen rondom de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Wij zijn het aanspreekpunt voor zowel kinderen, medewerkers als ouders. Wij werken vanuit een doel: namelijk het zorgen voor een veilige en prettige thuissituatie vanuit zowel de ouders als het kind/de jongere. Mochten er vragen zijn, kunnen jullie ons bereiken via onze mail: whitney@acic.nl en milena@acic.nl. Bij spoedvragen kunnen jullie contact opnemen met het volgende nummer: 0650448721.Informatie:

Wat is de meldcode?
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt professional aan de hand van vijf stappen in het onderzoeken of er voldoende ondersteuning is in het gezin. Mocht dit niet zo zijn, kan er gekeken worden naar extra hulp in de vorm van Veilig Thuis of in de vorm van hulp vanuit de organisatie zelf.

Wat zijn de stappen van de meldcode?
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega/deskundige (eventueel Veilig Thuis raadplegen voor anoniem advies).
Stap 3: Gesprek met ouder(s) en/of kind/jongere zelf.
Stap 4: Wegen van de situatie. Vul de afwegingsvragen in.
Stap 5: Uit de afwegingsvragen komt uit: hulp organiseren vanuit de organisatie of melden.

Wie is Veilig Thuis en wat doet Veilig Thuis?
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandling. Veilig Thuis is er voor iedereen die hiermee te maken heeft/krijgt: kinderen, jongeren, ouders, professionals, etc. Veilig Thuis kijkt samen met je naar wat er speelt en wat er nodig is. Veilig Thuis biedt hulp en is er niet voor uithuisplaatsing.