Het ACIC heeft alle expertise in huis om ontwikkelingsgericht te werken vanuit de invulling van de dag, waarbij de verschillende achtergronden en deskundigheid van de begeleiders, zoals integratieve kinderbegeleiding, psychomotorische begeleiding, begeleiding door muziek, begeleiding door een orthopedagoog en psycholoog, begeleiding door toneelspel, Topdog, lichaamsgerichte begeleiding (sport en spel), onderwijsassistentie en leefstijlcoaching zodanig efficiënt worden ingezet dat optimaal aangesloten wordt op de ontwikkelingsfase van het kind. Deze deskundige begeleiders kunnen de kinderen/jongeren op locatie (bijvoorbeeld thuis) begeleiding geven, wanneer het moeilijk is geworden om naar school te gaan. Stap voor stap, het tempo en de behoefte respecterend van het kind/de jongere, bewegen we (weer) samen richting school en eventuele (sport)clubs etc.. Verder zetten we begeleiders in als ‘schaduw’ op school bij kinderen/jongeren die wij terug begeleiden vanuit ACIC naar school.

Door de samenwerking van de diverse disciplines binnen het team ontstaat een win-winsituatie waarbij betere resultaten worden bereikt.

Het ACIC biedt binnen de integrale begeleiding veel specialistische ondersteuning. Hierdoor is het minder nodig om aanvullende externe behandeling in te zetten. Het begeleidingsplan voor het kind/de jongere is dynamisch waarbij de meest effectieve en efficiënte inzet van zowel begeleiding groep als begeleiding individueel gerealiseerd wordt. Dit leidt tot optimale kwaliteit in de ondersteuning van het kind/de jongere en zijn omgeving tegen zo laag mogelijke kosten.

Hieronder worden enkele vormen nader toegelicht.

Kindercoaching

Tijdens individuele sessies werkt Whitney samen met het kind aan allerlei actuele ontwikkelingsvraagstukken. Door middel van o.a. gesprekken en spel en het inspelen op de eigen nieuwsgierigheid komt het kind dichter bij zijn eigen antwoorden en inzichten.
Lees meer

In contact door Toneel

Kinderen worden zowel individueel als in tweetallen begeleid. Hierbij wordt door het ‘doen alsof’ ofwel toneel een mogelijkheid geboden om in een vertrouwde en veilige setting te oefenen met contact maken en omgaan met anderen. Doelen die hierbij aan bod komen zijn: samenwerken; contact maken; feedback geven en krijgen en het vergroten van zelfvertrouwen.
Lees meer

In Contact door Muziek

ACIC biedt in samenwerking met verschillende muziektherapeuten wekelijks muziek (individueel en in groepsverband) aan. Muziek, klank en ritme vormen een taal die kinderen met autisme kan helpen om contact te maken, hun gevoelens te uiten en te verwerken. Muziek is het middel om de starheid in houding en gedrag van deze kinderen te doorbreken en ze te helpen uit hun isolement te komen.
Lees meer

Individuele ouderbegeleiding

Begeleiding van ouders op het gebied van opvoeding en gezinssituatie. Vanuit de visie van de atypische rijping samen met de breed ervaren deskundigheid binnen het team van het ACIC.
Lees meer