Beste ouders,

Wij hopen dat u allemaal een fijne zomervakantie hebt gehad! Wij bij ACIC zijn ons aan het voorbereiden op het nieuwe jaar en kijken er naar uit.

Corona

Aangezien de besmettingen helaas blijven oplopen zijn wij genoodzaakt de regels van de Rijksoverheid op te volgen. Wij willen graag voorkomen dat er onverhoopt toch sprake is van een besmetting binnen ACIC.

Heeft uw kind verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, benauwdheid, verhoging of koorts? Dan blijft uw kind thuis. Wij gaan er vanuit dat bij één van bovenstaande klachten een afspraak gemaakt wordt bij de GGD voor een test. Wij vragen iedereen om bij twijfel het zekere voor het onzekere te nemen en te testen bij klachten.

Is de test negatief, dan mag een leerling (in overleg aangezien uw kind wel klachten heeft die niet Covid-19 gerelateerd zijn, maar fit is anders) weer naar ACIC. Is de test positief, dan informeert u de mentor hierover en volgen wij de richtlijnen/passende maatregelen van de GGD.

Uw kind blijft ook thuis als iemand anders in huis bovengenoemde klachten heeft (richtlijn RIVM) gepaard met benauwdheidsklachten en/of koorts.

Wij gaan er dan vanuit dat iedereen in uw huishouden zich laat testen bij die klachten en dat u ons op de hoogte houdt van de testresultaten.

Als ons opvalt dat uw kind bovengenoemde klachten vertoont, zullen wij contact met u opnemen en u vragen uw kind op te halen.

Indien uw kind geen test ondergaat dan mag uw kind bij minimaal 24 uur klachtenvrij weer naar ACIC. Dit doen wij graag in overleg met u.

Deze maatregelen zijn ook voor onze medewerkers van toepassing. Het kan dus zijn dat de begeleider van uw kind afwezig is. Wij zullen er alles aan doen om de begeleiding door te laten gaan door het zoeken naar vervanging. Indien dat niet mogelijk is dan hoort u dat zo spoedig mogelijk. Graag vragen wij uw begrip hiervoor.

Hierbij een link voor informatie vanuit de Rijksoverheid in verband met de richtlijnen Covid-19.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Groepen

Dit jaar zijn wij gestart met 7 groepen. Het kan zijn dat de naam van de groep u nu nog onbekend is, aangezien sommige groepen een nieuwe naam hebben gekregen.

In welke groep uw kind zit, hoort u van uw mentor.

De groepen zijn:

Voorstap

Instap

Opstap

Doorstap

Overstap

Matrix

Sequel

Supervisie Martine Delfos:

De data voor de oudersupervisies van Martine Delfos zijn bekend! Aan deze supervisie kunnen de ouders, van kinderen die bij ons begeleiding hebben, zich aanmelden.

Aanmelden is noodzakelijk.

De kosten hiervoor zijn €10,- per skype sessie (dit bedrag is per gezin) en indien de bijeenkomst weer fysiek mogelijk is, zullen wij u op de hoogte houden van de daar bijhorende kosten. Dit jaar zullen ze plaatsvinden op de volgende zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur; u krijgt bericht van ons over hoe/wat met inloggen voor de skype sessie

Zaterdag 7 nov 2020 (in ieder geval een skype sessie)

Zaterdag 16 jan 2021

Zaterdag 13 maart 2021

Zaterdag 19 juni 2021

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar administratie@acic.nl
Vermeld u dan met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en de naam van uw kind. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen krijgt u van ons een bericht betreffende de bevestiging en de betaling.

Indien u meer informatie wilt over de betaling; neem dan contact op met de administratie.

Vakanties / studiedagen ACIC:

De vakanties en de studiedagen van 2020-2021 zijn te vinden op onze website en via een link in Mextra. Wilt u deze dagen noteren in uw agenda, ACIC is dan gesloten.

De eerstvolgende studie dag staat gepland op vrijdag 9 oktober.

Tijdens de vakanties en studiedagen is er geen begeleiding.

Kick Off:

Normaal gesproken hebben wij in september een Kick Off bijeenkomst om het komend schooljaar te starten. Een gezellig samenzijn voor ouders/kinderen en begeleiders. In verband met de maatregelen omtrent Corona zal het dit jaar helaas niet plaatsvinden.