Het ACIC is op 01-11-2010 opgericht. Aanleiding was de ervaring die 1 van de oprichters had met haar zoon. Zij wilde haar zoon met autisme meer bieden dan hij op dat moment kreeg. In dat opzicht is haar zoon niet uniek, want met hem hebben vele andere autistische kinderen behoefte aan een leer- en overbruggingsfase naar (speciaal) onderwijs. ACIC biedt ook individuele/intensieve begeleiding aan kinderen die moeite hebben zich staande te houden in het prikkelrijke (speciale) onderwijs. Een belangrijke praktijkervaring uit het verleden is gemis aan samenwerking tussen verschillende disciplines. Iedere discipline stond voor één puzzelstukje. Wat ontbrak was het compleet maken van de gehele puzzel. Bij ACIC gaan alle betrokken professionals, samen met het kind en met de ouders of verzorgers, ervoor zorgen dat de puzzel in elkaar wordt gelegd.

ACIC volgt hierin de visie van Dr. Martine Delfos;  Het maakt een enorm verschil of je denkt vanuit een defect of een ontwikkelingsperspectief.

Dr. Martine Delfos ontwikkelde een theorie van een vertraagde ontwikkeling op sociaal gebied en een versnelde ontwikkeling op cognitief gebied en vergeleek die vervolgens met alle bekende kenmerken en theorieën over autisme. Zij betoogt dat haar theorie van het Socioschema en de MAS1P (Mental Age Spectrum in 1 Person) een completer verhaal biedt over autisme.

Bijgaande link bevat informatie over autisme zoals het ACIC het ziet en uitdraagt in de praktijk in de begeleiding.

https://www.informatielangdurigezorg.nl/actueel/nieuws/2020/10/23/webinar-%E2%80%98autisme-ontrafelen-het-ontwikkelingsperspectief