Wij vormen een interdisciplinair team dat zich bezighoudt met de totale zorg voor kinderen met autisme en hun omgeving. Vanuit een sterke betrokkenheid bieden wij unieke en gespecialiseerde zorg.
Wij bieden begeleiding aan kinderen met een vorm van autisme. Ook begeleiden wij ouders en/of verzorgers van deze kinderen. Wij zijn specialisten op dit gebied en hebben expertise op diverse vlakken.
Ons gedreven en professionele kernteam maakt dat het kind en/of de ouder/verzorger door meerdere mensen wordt gezien, waarbij regelmatig onderling kernteamoverleg een grote rol speelt. Dit heeft een grote meerwaarde voor de hieruit voortvloeiende advisering en effectiviteit met betrekking tot de te geven begeleiding. Verder schakelt het kernteam, wanneer nodig, extra begeleiding in vanuit een breed netwerk aan professionals.

Ouders zijn onze belangrijkste partners. Samenwerking tussen ACIC en ouders is van groot belang. ACIC verwacht actieve betrokkenheid van de ouders bij de begeleiding.