Klachtenprocedure

ACIC wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Al onze medewerkers doen dan ook hun uiterste best met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met uw wensen. Toch kan het gebeuren dat u van mening bent dat de zorgverlening verbeterd zou kunnen worden of dat u opmerkingen heeft. De tevredenheid van onze cliënt is voor ons zeer belangrijk. Door opmerkingen of klachten kan de organisatie haar dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van de geleverde zorg verhogen. Als u niet tevreden bent, heeft u recht op een serieuze afhandeling van uw onvrede of klacht. Het is ook mogelijk dat ouders/verzorgers opmerkingen hebben over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. Het reglement en de werkwijze van ACIC voldoen aan de nieuwe Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ).

Binnen ACIC bestaat hiervoor een klachtenprocedure, met als doel:

  • behandelen van de onvrede of klacht;
  • voorkomen van herhaling van de onvrede of klacht;
  • herstellen van de relatie tussen u en de medewerker(s);
  • bijdragen aan en/of het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

Wat moet u doen met een melding, klacht of onvrede?

Er is een verschil tussen onvrede en een formele klacht. Indien u ergens ontevreden over bent, kan dit vaak worden opgelost door goed overleg met de betrokken medewerker of begeleider. Indien uw onvrede niet op deze manier kan worden opgelost, dient u uw melding, klacht of uiting van onvrede schriftelijk aan ACIC kenbaar te maken. De ingediende klacht dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van de gedraging, incident of onveilig situatie. U kunt deze klacht indienen bij de interne klachtencommissie.

Klachtencommissie

ACIC heeft een interne klachtencommissie. Deze is bereikbaar via email klachten@acic.nl. Tevens is ACIC aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie van de Geschillencommissie Zorg Algemeen. 

Een geschil wordt door de Geschillencommissie pas in behandeling genomen indien de klacht eerst ingediend is bij de klachtencommissie en de klacht niet leidt tot een oplossing.

Voor meer informatie gaat u naar: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/