Privacyverklaring ACIC

Via deze privacyverklaring informeert Autisme Centrum In Contact (verder aangeduid als ACIC) u over de wijze waarop ACIC omgaat met de persoonsgegevens. Via de internetsite www.ACIC.nl worden geen persoonsgegevens verzameld. Ook gaat de verklaring in op het gebruik van “cookies” en “externe links”.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens bevatten informatie over een natuurlijk persoon, waardoor deze persoon identificeerbaar is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een geboortedatum maar ook een e-mailadres. Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een persoon, maar kunnen toch persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is. Een voorbeeld is een telefoonnummer.

Hoe gaat ACIC om met persoonsgegevens?
Bij het verwerken van persoonsgegevens is ACIC gebonden aan de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) . Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen en het verstrekken van gegevens aan derden.

ACIC gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor cliënten ze achterlaten. Persoonsgegevens worden uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden verstrekt. ACIC verzamelt geen persoonsgegevens bij het bezoeken van de website.

Cookies
ACIC maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. ACIC maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Links naar andere websites
Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft ACIC geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. ACIC is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

ACIC

Loosdrechtse Bos 5, 1213 RH Hilversum

035-6214867

KVK nr 51166909

info@acic.nl