Het ACIC werkt met de vernieuwde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2019.

Whitney de Fretes en Milena Rebel zijn aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling binnen ACIC. Zij zijn het aanspreekpunt wanneer je als medewerker, ouder(s) of jongeren wilt praten en je zorgen wilt delen over de opvoedsituatie.
Als aandachtsfunctionaris ga je in gesprek met ouders om je zorgen te delen en gezamenlijk te kijken hoe de thuissituatie is en eventueel verbeterd kan worden. Hierbij word er gekeken naar passende hulp. Wanneer het ACIC deze hulp niet kan bieden kan er in samenwerking met ouders en Veilig Thuis gekeken worden naar passende hulp.
Mochten er vragen zijn, wees vrij om contact met ons op te nemen.

whitney@acic.nl werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.