Omdat ieder kind uniek is, met zijn eigen unieke persoonlijkheid, behoeften, wensen en talenten, biedt Autisme Centrum In Contact (ACIC) alle begeleiding op maat. Juist omdat wij vanuit een holistische visie werken, is dit mogelijk. Het kind, het gezin, de directe omgeving zijn allemaal factoren die direct invloed hebben op de ontwikkelings- en groeimogelijkheden van het kind en hun gezin. Ook al ziet de uiteindelijke puzzel er hetzelfde uit, de puzzelstukjes verschillen wel degelijk van vorm en kleur. Met z’n allen zorgen we ervoor dat we de ontbrekende stukjes vinden en passen we alles zo goed mogelijk in elkaar. De mogelijkheden zijn ontelbaar! Dit is een gezamenlijk proces.

Wie wij zijn

Wij vormen een interdisciplinair team dat zich bezighoudt met de totale zorg voor kinderen met autisme en hun omgeving.
Lees meer

Onze locatie

Onze locatie op landgoed Zonnestraal is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Ook is er in de directe omgeving voldoende gratis parkeergelegenheid.
Lees meer

Missie en visie

Jij moogt hun geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want ze hebben hun eigen gedachten. De Profeet – Kahlil Gibran
Lees meer

Rapport Maatwerk in leren en ontwikkelen (OPaZ)

November 2020

Precies 10 jaar na onze oprichting hebben we een prachtig cadeau gekregen. Een rapport van OpaZ (ministerie van VWS) naar aanleiding van e

Lees meer

Vacatures / Stages

Zoek je een stageplaats? Wij bieden stageplaatsen aan hbo studenten van de opleidingen Social Work, Pedagogiek en Ecologische Pedagogiek vanaf minimaal 2 dagen per week.
Lees meer

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

ACIC wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Al onze medewerkers doen dan ook hun uiterste best met de grootste zorgvuldigh

Lees meer

Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BKZ)

Zorg voor de toekomst en toekomst voor de zorg

Lees meer

Aandachtsfunctionarissen

Wij zijn Whitney en Milena, de aandachtsfunctionarissen van het ACIC. Op het ACIC zijn wij het aanspreekpunt als het gaat om vragen rondom de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Wij zi

Lees meer