Kinderen met ASS die gedeeltelijk of geheel uitgesloten zijn van het reguliere en speciale onderwijs. Met name kinderen waarvan we weten dat ze wel de capaciteit hebben om te leren, maar niet tot leren komen binnen het aanbod van het veeleisende onderwijs en zich binnen het huidige onderwijsaanbod moeilijk tot niet staande kunnen houden.

Het basispakket is gebaseerd op een volle week (5 dagen van 8.30 – 14.00 uur) begeleiding. Het is bij ons ook mogelijk begeleiding per dag in te zetten. Bijvoorbeeld een deeltijd zorg onderwijscombinatie met de school waar het kind ingeschreven staat.