De door ons aangeboden begeleiding wordt door de meeste ouders vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) betaald.
Het PGB is een geldbedrag waarmee ouders zelf zorg, hulp en begeleiding kunnen inkopen. Men kiest zelf de hulpverleners, begeleiders uit. Of men huurt zelf een organisatie in die in opdracht gaat werken. Er wordt duidelijk via een zorgovereenkomst afspraken gemaakt over de begeleiding, de dagen en uren waarop de begeleiding wordt ingezet en het daarvoor staande tarief. Het ACIC houdt zich aan de maximum PGB tarieven.
Zie voor meer informatie www.pgb.nl
Gezien de veranderingen door transitie naar gemeentes is het ACIC samen met gemeentes, onderwijs en de samenwerkingsverbanden aan het onderzoeken hoe we de zorg en het onderwijs op maat waar deze kinderen recht op hebben kunnen waarborgen.
Verder is het eventueel mogelijk bepaalde begeleiding via de zorgverzekeraar vergoed te krijgen.
Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar of op www.cranio-sacraal.org en www.vvvk.nl

Philip en Audrey Maeder zijn aangesloten bij:
RING (Registratie Instituut Natuurgerichte Geneeswijzen) 09.1.255.14571
SRBAG (St. Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg) reg. Nr. 334372
NCSV (Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging) RNCSV-255-0142 / 255-0141
AGB codes 90-043391 / 90-043393
Attie van Tol is aangesloten bij:
VVVK (Vereniging van en voor Kindertherapeuten) reg.nr. A-09-019
RBNG (Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) licentienr. 409015R
AGB- code 90-039247
Eventueel van alle bovenstaande organisaties het logo ipv te veel tekst?
Uiteraard is het altijd mogelijk particulier te betalen. U kunt de gemaakte kosten dan als Bijzondere Ziektekosten bij de Belastingdienst opgeven.
Uiteraard is het altijd mogelijk particulier te betalen. U kunt de gemaakte kosten dan als Bijzondere Ziektekosten bij de Belastingdienst opgeven.