Op afstand in de klas meedoen met de les

De WebChair zit vol slimme techniek. Het draait om twee apparaten: een laptop met camera waar de leerling achter zit en een bijzondere televisie die op de schoolbank in de klas staat. Daarmee kunnen de leraar en de klasgenoten de leerling gewoon zien. De leerling kan zelf de ronddraaiende camera bedienen en bepaalt dus zelf of het bord, de leraar of de medeleerlingen in beeld komen.

Wetenschapper Martine Delfos denkt dat de WebChair een passende oplossing kan zijn voor kinderen met een vorm van autisme, omdat het kind:

  1. een positieve uitzonderingspositie krijgt (toegang via de computer tot de les)
  2. de leraren en medeleerlingen eerst kan observeren en er zo mee vertrouwd raakt
  3. met gedrag kan experimenteren zonder daar lijfelijk de gevolgen van te ondervinden (de leerling kan wegklikken als het te eng wordt)

Het ACIC werkt direct samen met WebChair. Het ACIC zet WebChair in om de stap richting school te vergemakkelijken. Door in te loggen via de WebChair krijgen de jongeren de kans om op een voor hun veilige manier te wennen aan de klas en klasgenootjes. En zodoende zelfvertrouwen te krijgen om uiteindelijk de grote stap naar school te maken.

De WebChair wordt ook ingezet voor leerlingen die tijdelijk niet mee kunnen doen in hun eigen klas. Door regelmatig in te loggen houdt de leerling contact met zijn klasgenootjes.

http://www.webchair.com/#webchair-pilot-passendonderwijs