ACIC presenteert u met trots wat zij in huis heeft voor het bieden van begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met autisme. ACIC is een tussenvoorziening die maatwerk biedt om terug te komen tot collectieve/algemene voorzieningen. Ons voornaamste doel is de jeugdige/jongeren en zijn noden te zien en te begeleiden om optimaal zijn/haar talenten te ontwikkelen en met behulp van de benodigde diploma’s kansrijk weer terug te stromen in (speciaal) onderwijs (PO en VO), een vervolgopleiding of een baan. Ieder kind een zorgonderwijsarrangement op maat. Wij realiseren dit door onze integrale aanpak van 1 gezin 1 plan waarbij het kind centraal staat.