2 dagen

Dit kan op verzoek bij voldoende deelnemers georganiseerd worden.

Hierbij komen ouders in groepen van ongeveer 10 personen bij elkaar om te leren hoe om te gaan met het vaak uitdagende gedrag van hun kind. We kijken niet alleen naar het gedrag, maar gaan op zoek naar de oorzaken. Inzicht in waar het gedrag door veroorzaakt wordt geeft begrip en rust.
De theorieën van Martine Delfos (Socioschema en MAS1P) worden uitgelegd en dienen als leidraad in de opvoeding. Er wordt gewerkt met vragen die ouders zelf inbrengen. De werkwijze is gebleken effectief en geeft perspectief op alle gebieden.