Balans Magazine besteedt in een nieuwe serie aandacht aan thuiszitters

Balans Magazine besteedt in een nieuwe serie aandacht aan thuiszitters en interviewt WebChair en wetenschapper Martine Delfos over de voor- en nadelen van het gebruik van de WebChair voor terugkeer in de klas.

In het artikel komt naar voren hoe graag thuiszitters onderwijs willen volgen en deel willen maken van een school, maar ook hoe vaak deze kinderen door slechte ervaringen in het onderwijs sociale angsten en trauma’s oplopen. Het is belangrijk dat het kind dat thuiszit op een veilige manier weer kan oefenen met terugkeer in de klas en zijn angst kan overwinnen. Daarvoor zijn positieve ervaringen nodig. Balans Magazine roept voor de 4.000 thuiszitters uit de Balansdoelgroep OC&W, de samenwerkingsverbanden en de onderwijsinspectie op tot werk aan de winkel.

Lees het artikel : (Balans Magazine april 2015)

Bron: http://www.webchair.com/overzicht-nieuws-webchair/2015/4/8/aandacht-voor-webchair-in-balans