Thuiszitters zijn jeugdigen die vastgelopen zijn op school

Thuiszitters zijn jeugdigen die vastgelopen zijn op school. Niet kinderen die geen onderwijs willen. Integendeel, thuiszitters zijn vaak leergierige kinderen die hun behoeften op school niet vervuld zien en geconfronteerd worden met afwijzend gedrag van docenten en medeleerlingen.